ZODIAK kwartalnik astrologiczny

kwartalnik astrologiczny

Witaj Wodny Kogucie

Nowy Rok niesie nam zawsze dreszcz emocji, nowe szanse, nadzieje, oczekiwania. Lecz ten wyróżniony moment początkowy nie jest w cyklu rocznym określony w sposób jednoznaczny i bezdyskusyjny. Może być wyznaczany według rozmaitych prawideł, zgodnie z zasadą, że dla ruchu po kole trudno jest wyróżnić jeden punkt jako jego początek.

Nasz oficjalny zachodni kalendarz przyjmuje datę 1 stycznia za ten przełomowy moment, w astrologii zazwyczaj uznaje się, że cykl roczny rozpoczyna się z chwilą wejścia Słońca w znak Barana, żydowski nowy rok zaczyna się we wrześniu lub w październiku, natomiast na Dalekim Wschodzie kolejne lata liczy się od nowiu, czyli koniunkcji Słońca i Księżyca, w znaku Wodnika. Ta wschodnia miara czasu oparta jest na ruchu Księżyca, z czego wynika ruchomość daty początku roku, a także niejednakowa liczba dni w poszczególnych latach. Inną barwną różnicą są nazwy dwunastu zwierząt nadawane na Wschodzie kolejnym latom. Zwierzęta tworzące Zodiak Chiński to: szczur, bawół, tygrys, kot, smok, wąż, koń, koza, małpa, kogut, pies i dzik. Symbole te mają pewne podobieństwa i analogie ze znakami "naszego" Zodiaku i, oczywiście, taką samą liczebność. Dodatkową sprawą jest uwzględnianie na Wschodzie jednego z pięciu żywiołów, określonych jako: metal, woda, drewno, ogień i ziemia. Żywioły te następują po sobie w ustalonej kolejności i stanowią dodatkowe zabarwienie kolejnych chińskich lat.

Z nałożenia na siebie tych dwóch cykli powstaje większy 60-letni cykl powtarzania się roku określonego przez konkretne zwierzę i żywioł. Na przykład obecnie mamy rok Wodnego Koguta, a 12 lat temu, czyli w roku 1981, był rok Koguta Metalowego. Chiński rok zaczyna się więc od zmiennej daty (z przedziału 22 stycznia - 20 lutego w kalendarzu zachodnim), trwa krócej lub dłużej niż 365 dni i posiada charakterystyczną, egzotycznie brzmiącą nazwę. Obecny rok Wodnego Koguta rozpoczął się w dniu 23 I 1993 i będzie trwał do 9 II 1994 roku. Względnie stała jest natomiast data przyjęta w Chinach jako pierwszy dzień wiosny i jest to 4 lub 5 lutego (w kolejnych latach na zmianę). Kogut jest najbardziej ekscentrycznym i najmniej zrozumianym z wszystkich tych dwunastu zwierząt. Niektórzy zwą go Don Kichotem Zodiaku Chińskiego, gdyż, mimo swej nieustraszoności i bohaterstwa, aby przeżyć musi patrzeć pod nogi na twardą rzeczywistość, po której stąpa.

W obecnym roku skłonni będziemy do fanfaronady, nadmiernej pewności siebie i występowania z szalonymi, acz nonsensownymi (z punktu widzenia praktyki) planami. Kogut przynosi dużo barwnego urozmaicenia, lecz trwoni i rozprasza energię. Lubi ostentacyjnie popisywać się swą władzą i autorytetem, dominować nad całym podwórkiem, ale pamiętajmy, może z tego wynikać wiele kłopotów!

W polityce wszyscy będą się trzymać twardej linii. Dyplomaci i politycy często hałaśliwie i kwieciście będą rozprawiać o sprawach mało istotnych, chcąc popisać się swą elokwencją i rzekomą siłą. Każda ze stron sporu będzie zbyt zajęta sobą by słuchać i zwracać uwagę na to, co mówi strona przeciwna. Będziemy się czuli dotknięci i obrażeni przy najmniejszej ujmie i lekceważeniu, gdyż Kogut w gruncie rzeczy wcale nie jest tak pewny siebie, jak to demonstruje na zewnątrz. Ostentacyjnie będziemy więc prezentować otoczeniu nasze wspaniałe wizje i śmiałe projekty, a spory i debaty toczące się na wszelkich frontach będą odbiciem zamiłowania koguta do walki na argumenty sprzeczki te mogą jednak nie być w rzeczywistości groźne i nie wyrządzić poważniejszych szkód pod warunkiem, że będziemy umieli odebrać je we właściwym kontekście.

Lecz kogut jest także dobrym administratorem i sumiennie nadzoruje porządek i sprawiedliwość na swym podwórku, starając się utrzymać na nim spokój. Cały czas będzie to jednak stan równowagi chwiejnej, gdyż Kogut jest osobowością uwielbiającą dramaty i chętnie wdaje się we wszelkie rodzaje drobnych dysput.

Wodny Kogut jest najbardziej intelektualny i "kulturalny" z wszystkich Kogutów. Wyróżnia go klarowne myślenie, praktycyzm, dar słowa, szerokie zainteresowanie swym otoczeniem, zdrowiem, medycyną, techniką. Jego umysł działa jak komputer, co grozi jednakże przykładaniem nadmiernej uwagi do szczegółów i możliwością zgubienia głównego wątku. Systemy i procedury fascynują go, lecz dążąc do perfekcji, może stać się trywialnym biurokratą.

W obecnym roku należałoby nam wszystkim życzyć, byśmy trzymali się praktycznych i dobrze sprawdzonych ścieżek, porzucili śmiałe acz ryzykowne pomysły typu jak zdobyć władzę i bogactwo w błyskawiczny sposób, oparli się szalonym wizjom i propozycjom. Powstrzymajmy się także przed podejmowaniem ryzyka w rozmaitych hazardach i spekulacjach - mogłyby wyniknąć stąd rozczarowania i kłopoty. Próbujmy nie awanturować się za bardzo i nie robić nadmiernego zamieszania Nie przesadzajmy w detalach, które wprawdzie wymagają uwagi, lecz nie powinny przesłaniać nam dbania o wygląd całości. Nie mierzmy za wysoko - pamiętajmy, że można wtedy zostać łatwo zestrzelonym! Bądźmy ostrożni i rozważni, gdyż prawdopodobnie będziemy musieli wkładać maksimum wysiłku w celu osiągnięcia minimum zysku. Starajmy się mieć oczy otwarte, a usta zamknięte, sprawdzajmy fakty i cyfry przed postawieniem następnego nieznanego kroku.

Kogut ma talent do komplikowania najprostszych spraw, lecz jedna rzecz jest pewna: jest to rok bardzo samowystarczalnego ptaka, który nigdy nie chodzi głodny. Wszyscy powinniśmy coś wygrać, nasze kieszenie nie będą puste, choć nasze nerwy mogą być w ciągu tego roku w strzępach!

Metalowy Smok, styczeń '93Copyright 1993-1998 Stella