ZODIAK kwartalnik astrologiczny

kwartalnik astrologiczny

Brygadier Firebrace

Jedną z najwybitniejszych postaci współczesnej astrologii był Roy Firebrace (1889-1974), Kanadyjczyk, poliglota posługujący się biegle trzynastoma językami, generał brygady armii brytyjskiej, współzałożyciel Astrological Association w Londynie, zwolennik astrologii gwiazdowej.

Roy Charles Whitworth George Firebrace urodził się 16 sierpnia 1889 roku o godzinie 21:03 w Halifax w Nowej Szkocji. W wieku 20 lat wstąpił do armii brytyjskiej, w której karierę rozpoczął od stopnia podporucznika artylerii. W czasie pierwszej wojny światowej walczył we Francji i w Belgii, gdzie został ranny. Pod koniec wojny awansował do stopnia majora.

W 1917 roku został skierowany do pracy w Ministerstwie Spraw Wojskowych, skąd delegowano go kolejno do Francji, Indii, Niemiec i Rosji. W 1931 roku Firebrace został attaché wojskowym w Rydze, a pięć lat później w Moskwie. Znał dobrze nie tylko język rosyjski, ale poznał również radziecką politykę przemocy i dominacji. Pod koniec drugiej wojny światowej miał okazję dowiedzieć się o niej jeszcze więcej, pracując w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w biurze do spraw kontaktów z Rosjanami. Jego przenikliwe wyczucie sytuacji i umiejętność przewidywania dalszego rozwoju wydarzeń dobrze oddaje opowieść jednego z podwładnych, jak to Firebrace, powiadomiony, iż alianci wstrzymali swój marsz na Berlin, aby pozwolić Rosjanom na równoczesne wkroczenie do stolicy Rzeszy, rozpłakał się w obecności pracowników biura. Wyraził wówczas obawę, że wydarzenie to na długie lata będzie dla Zachodu kamieniem młyńskim u szyi. Jak wiadomo z dalszej historii Europy, były to słowa prorocze.

Najbardziej chyba przykrym obowiązkiem służbowym Firebrace'a był udział w działaniach mających na celu repatriację jeńców radzieckich po wojnie. Musiał on, jako lojalny przedstawiciel rządu swego kraju, uczestniczyć w organizowaniu repatriacji Rosjan do ZSRR, choć bardzo nad tym ubolewał. Zetknął się bowiem z autentyczną rozpaczą odsyłanych jeńców, a nawet z licznymi przypadkami samobójstw. Jedyne, co mógł zrobić (i co robił dzięki znajomości języków), to ratować przed wysyłką obywateli Ukrainy, Białorusi i państwa bałtyckich, ponieważ aneksja tych krajów przez Związek Radziecki nie została przez Zachód uznana. Firebrace był członkiem brytyjsko-radzieckiej komisji, która rozstrzygała sporne przypadki, określając na podstawie rozmów z jeńcami ich pochodzenie, i dzięki temu mógł uchronić wielu ludzi przed repatriacją.

O działalności Firebrace'a jako astrologa w czasie wojny niewiele wiedziano nawet w gronie najbliższych współpracowników. Należy jednak przypuszczać, że także w tym czasie parał się sporządzaniem horoskopów; jako pracownik tajnych służb miał dostęp do akt osobowych, skąd mógł czerpać dane o datach i miejscach urodzenia wielu wysokich funkcjonariuszy państwowych i wojskowych. Podobno wykreślał liczne horoskopy dla Churchilla, z którym miał kontakty przy okazji składania sprawozdań ze spotkań z Rudolfem Hessem. Firebrace był jednym z pierwszych, którzy przesłuchiwali Hessa po jego ucieczce do Szkocji.

Po wojnie Firebrace został wiceprzewodniczącym Wydziału Studiów Astrologicznych (Faculty of Astrological Studies) oraz wice-przewodniczącym Loży Astrologicznej przy Towarzystwie Teozoficznym (Astrological Lodge of the Theosophical Society) w Londynie. W 1958 roku, w dużej mierze z jego inicjatywy, powstało w Londynie Towarzystwo Astrologiczne (Astrological Association), w którym Firebrace przez trzy lata pełnił funkcję prezesa. W 1961 roku w Towarzystwie doszło do sporów i silnych tarć na tle odmiennych postaw wobec astrologii syderycznej, czyli gwiazdowej, i Firebrace zrezygnował z zajmowanego stanowiska.

Astrologia gwiazdowa rozwinęła się w okresie powojennym za sprawą irlandzkiego astrologa Cyrila Fagana, który opublikował swe teorie w 1947 roku. Fagan uznał, że udało mu się zrekonstruować egipską astrologię syderyczną opartą nie na znakach Zodiaku, ale na gwiazdozbiorach. Nie było to proste przesunięcie znaków do tyłu o wartość precesji, ale zbudowanie nowego systemu, w którym cechy przypisywane gwiazdozbiorom różniły się od charakterystyki znaków Zodiaku Zwrotnikowego. Szkoła ta wypracowała nowe techniki badawcze, m. in. duże znaczenie przypisywano powrotom Słońca i Księżyca do ich położeń natalnych, a także momentom wkraczania Świateł do gwiazdozbiorów i tranzytom planet przez linię horyzontu lub oś Medium Coeli - Imum Coeli.

Po zapoznaniu się z astrologią gwiazdową Firebrace przeliczył setki swoich horoskopów na system Fagana i uznał, że znacznie lepiej odzwierciedla on stan faktyczny Wyniki swych analiz publikował na łamach założonego przez siebie czasopisma pt. "Spica. A Review of Sidereal Astrology", które wydawał przez trzynaście lat aż do swojej śmierci w 1974 roku. Zamieścił tam m.in. horoskopy, które sporządził w czasie obu wojen, analizując je za pomocą nowatorskich metod pod kątem wydarzeń o zasięgu światowym. Postulował na przykład, aby horoskop urodzeniowy Hitlera przeliczyć (relokować) na Berlin, co pozwoliłoby porównać go z horoskopem Rzeszy Niemieckiej z 1871 roku i umożliwiłoby wyciągnięcie wniosków na temat przyszłych wydarzeń w tym kraju. W 1968 roku Firebrace opublikował swą wersję horoskopu Związku Radzieckiego opartą na wieloletnich analizach wydarzeń z jego historii. W tymże roku, na miesiąc przed wyborami prezydenckimi w USA, zamieścił horoskop Richarda Nixona i przewidział jego zwycięstwo nad innymi kandydatami.

Jako znawca zarówno astrologii jak i polityki, Firebrace uważał, że najlepszą, choć najtrudniejszą metodą badawczą jest gromadzenie tematycznych serii horoskopów i dokonywanie analiz statystycznych w celu znalezienia symbolicznych kierunków biegu wydarzeń. Z wielu metod zaproponowanych przez Firebrace'a korzysta dziś nie tylko astrologia syderyczna, ale i klasyczna.

Na podstawie "The astrology game" Malcolma Deana opr. J.PopiołekCopyright 1993-1998 Stella