ZODIAK kwartalnik astrologiczny

kwartalnik astrologiczny

Horoskop chiński

Rok Drewnianego Dzika 31.1.1995 - 18.2.1996

Pewnego dnia Budda urządził ucztę, na którą zaprosił wszystkie zwierzęta. Jednak większość z nich, zamroczona niewiedzą i zajęta swymi doczesnymi sprawami, zlekceważyła to zaproszenie. Przyszło tylko 12 stworzeń i to w takiej kolejności: szczur (najinteligentniejszy!), bawół, tygrys, kot (mylony z królikiem), smok, wąż, koń, koza, małpa, kogut, pies i dzik (zwany czasem wieprzem). W nagrodę za przybycie Budda oddał im we władanie kolejne lata i nazwał je ich imionami. Tak to został ustanowiony dwunastoletni cykl, a każdy rok przejął symbolikę i cechy przypisywane na Wschodzie odpowiedniemu zwierzęciu.

Musimy wiedzieć, że astrologia Dalekiego Wschodu mierzy czas według ruchu Księżyca. Kolejne lata rozpoczynają się zawsze od dnia nowiu, gdy Słońce i Księżyc znajdują się w naszym "zachodnim" znaku Wodnika. Nowy Rok obchodzony jest tam zatem nie 1 stycznia, jak w świecie zachodnim, lecz jest to święto ruchome, mogące przypadać w różnych datach pomiędzy 20 stycznia a 20 lutego kalendarza zachodniego. Tak wyznaczane lata mają wskutek tego niejednakową liczbę dni, co także wydaje nam się sprawą dość egzotyczną.

Przedstawiamy tu kalendarz uproszczony, bez podawania dokładnych dat początku i końca poszczególnych lat. Osoby urodzone w trzeciej dekadzie stycznia lub w pierwszych dwóch dekadach lutego prosimy o sprawdzenie swej przynależności do odpowiedniego roku w bardziej wyczerpujących źródłach, dostępnych na naszym rynku księgarskim. Dodatkową sprawą jest uwzględnianie jednego z pięciu żywiołów, a są to: metal, woda, drewno, ogień i ziemia. Żywioły te następują po sobie w powyższej kolejności i każdy z nich nadaje dodatkowe zabarwienie dwóm następującym po sobie chińskim latom. Z nałożenia na siebie tych dwóch cykli powstaje większy 60-letni cykl powtarzania się lat charakteryzowanych przez konkretne zwierzęta i żywioły. Obecnie mamy rok Drewnianego Dzika, który rozpoczął się 31.I.1995 i będzie trwał do 18.II.1996, a 12 lat temu, czyli w roku 1983, był rok Dzika Wodnego.

Chiński rok zaczyna się więc od zmiennej daty, trwa krócej lub dłużej niż 365 dni, lecz względnie stała jest data pierwszego dnia wiosny i jest to 4 lub 5 lutego (w kolejnych latach na zmianę). Rok chiński może nie mieć ani jednego pierwszego dnia wiosny, zawierać jeden lub dwa takie dni. Ten ostatni przypadek przydarza się w obecnym roku i uchodzi za wyjątkowo pomyślną prognozę.

Analizując konkretny przypadek należałoby wziąć pod uwagę także dodatkowe dane, np. zwierzę rządzące godziną urodzenia i krajem, w którym przyszliśmy na świat. Wiedza o tym, jakiemu zwierzęciu podlega rok naszego urodzenia, jest jednak podstawowym elementem horoskopu chińskiego. W dużej mierze mamy cechy tego właśnie zwierzęcia, jesteśmy więc na przykład Tygrysem, Kotem czy Smokiem. Każde z tych dwunastu zwierząt tworzy własny świat, którym rządzą swoiste prawa, porusza się według własnych zasad, określa rytm, w jakim żyje i oddycha. Pamiętajmy jednak, że w mitologii chińskiej niektóre z nich odznaczają się zupełnie innymi cechami niż te, jakie przypisuje im tradycja zachodnia. Pewne zwierzęta czują do siebie sympatię i łatwo im się wzajemnie zrozumieć, innym trudno znaleźć wspólne zainteresowania i język. Istnieją tzw. trygony znaków wzajemnie popierających się - Dzik łatwo znajduje wspólny język z Kotem i Kozą, gdyż dla tych trzech zwierząt motorem działania są emocje, nie nawiązuje natomiast porozumienia z Wężem, gdyż zwierzę to znajduje się wobec Dzika w opozycyjnym położeniu na Zodiaku.

W kolejnych latach wiedzie nam się lepiej lub gorzej w zależności od tego, jak "nasze zwierzę" czuje się w roku rządzonym przez zwierzę aktualnie panujące. Żegnamy więc Psa, władcę poprzedniego roku i witamy Dzika, ostatniego przedstawiciela chińskiego zwierzyńca!

O DZIKU

W tradycji zachodniej dzik na ogół kojarzy się ze świnią, zwierzęciem żarłocznym, mało wyrafinowanym i niezdolnym do poskromienia swych instynktów. Dzika świnia także nie ma dobrej reputacji: pustoszy pola w poszukiwaniu jedzenia i lubi tarzać się w błocie. A świnka-skarbonka jest synonimem spraw może potrzebnych, ale bardzo przyziemnych.

W Chinach natomiast Dzik, zwierzę nie z tego świata zwane "władcą pałacu", uosabia odwagę, obfitość i szlachetność, jest też symbolem rozkoszy ziemskich. A więc z tym dziwnym stworem wiąże się wiele niejasności, wydaje się, że brak nam klucza do zrozumienia jego symboliki. Przyjrzyjmy się zatem cechom przypisywanym mu na Wschodzie.

Dzik jest ostatnim z 12 zwierząt Zodiaku chińskiego, uchodzi za najuczciwsze i najbardziej skrupulatne ze wszystkich stworzeń. Początkowo może wydawać się "z gruba ciosane", lecz pod swą szorstką powierzchnią kryje czyste złoto. Sprawia wrażenie dobrze przystosowanego do swego środowiska i otoczenia, budzi zaufanie swym spokojem i solidnym wyglądem.

Dzik jest silny i odważny, a zarazem łagodny, wykazuje prostotę i hart ducha. Spokojnie i wytrwale stara się osiągnąć to, co go naprawdę interesuje czyli dobrobyt materialny. Znany jest ze szczęścia do pieniędzy - jeśli nie zarobionych przez siebie, to podarowanych mu przez kogoś, dzięki czemu na ogół żyje dostatnio. Uwielbia komfort i wygodę i byłby nieszczęśliwy, gdyby musiał się tego wyrzec. Nie jest to chęć posiadania drogich rzeczy, aby imponować sobie i innym ani dążenie do luksusu, który niczemu nie służy, lecz po prostu potrzeba zapewnienia sobie wygody i dostatku. W rezultacie dobrze mu się powodzi i to pod każdym względem.

Oprócz wygodnego życia Dziki cenią sobie wszelkie przyjemności i rozkosze i umieją z nich korzystać. Bez miłości fizycznej nie mogą po prostu żyć. Niektórym z nich grozi nawet zbytnia zmysłowość i "tarzanie się w rozpuście". Nie ukrywają przy tym tych swoich skłonności, co wynika z ich naturalności, szczerości i otwartości. Dzik zresztą zupełnie nie liczy się z opinią publiczną i nie ma ani krzty pruderii.

Dla innych także jest pobłażliwy, wyrozumiały i tolerancyjny. Nikogo surowo nie osądza, woli dostrzegać w swych bliźnich ich dobre strony niż złe. Jest lojalny, prawdomówny i dotrzymuje słowa. Gdy mamy kłopoty, zawsze możemy liczyć, że okaże nam szczere współczucie, zrozumienie i udzieli bezinteresownej pomocy. Jego uprzejmość, towarzyskość i pogoda ducha powodują, że Dzik jest łatwy we współżyciu i dobry jako przyjaciel. Lubi także obdarowywać nas prezentami i cieszy się, gdy sam coś od nas dostanie, choćby drobiazg.

O ROKU DZIKA

31 stycznia 1995 cały Daleki Wschód uroczyście i radośnie obchodził początek Roku Dzika. Ulice, sklepy i restauracje udekorowano kolorowymi lampionami, girlandami i wizerunkami tego optymistycznego czworonoga. Wszędzie odbywały się przyjęcia, słychać było muzykę, ludzie obdarowywali się prezentami. Podobny nastrój panował także w dzielnicach wielu miast na Zachodzie zamieszkanych przez społeczności przybyłe ze Wschodu.

Można się spodziewać, że po poprzednim, dość przygnębiającym i pełnym gwałtowności roku Psa, nadchodzący rok będzie w sumie bardziej pomyślny i pogodny. Wprawdzie sytuacja polityczna na świecie jest bardzo napięta, miejmy jednak nadzieję, że wpływ Dzika uratuje nas od katastrofy. Nie chcąc bawić się w Kassandrę, muszę jednak w skrócie wymienić największe zagrożenia.

Można nadal spodziewać się kłopotów związanych z Koreą. Bliski i Środkowy Wschód może znów stać się beczką prochu, grozi tam nawet użycie broni atomowej w związku z napiętą sytuacją wokół Izraela. Krajami agresywnymi, żądającymi od innych coraz więcej będą Rosja, Japonia i Niemcy. Zwłaszcza sytuacja w Niemczech budzi niepokój, a wzrost nacjonalizmu przywołuje analogie groźnych zjawisk z lat trzydziestych. Stany Zjednoczone nadal tracić będą autorytet i prestiż na arenie międzynarodowej. Nowy Jork stanie się miastem jeszcze bardziej niebezpiecznym z powodu wzrostu przemocy i przestępczości. Bałkany w dalszym ciągu stanowić będą wrzący wojenny kocioł.

Najbardziej krytyczne okresy to druga połowa kwietnia i koniec października. Grożą wówczas katastrofy, trzęsienia ziemi, skandale dotyczące ludzi na wysokich stanowiskach, załamania na giełdzie. AIDS będzie pochłaniać coraz więcej ofiar, stąd młodzi ludzie zaczną cenić i kultywować tradycyjny wzorzec rodziny. Od jesieni nastąpi powszechny wzrost zainteresowania filozofią, duchowością i ideologią typu New Age.

Rok 1995 może okazać się rokiem próby i jeśli ją przetrwamy, to sytuacja stopniowo zacznie się poprawiać. W naszym życiu prywatnym jednak, gdy zapomnimy o tych wszystkich trudnych problemach, zapanować może zupełnie inny nastrój. Sympatyczny Dzik promieniować przecież będzie pogodą ducha i dostatkiem. W sprawach codziennych nie będzie na ogół wielkich przeszkód do pokonywania.

W tolerancyjnej i swobodnej atmosferze wytworzonej przez Dzika wszystko będzie nam łatwo przychodziło, zapanuje poczucie lekkości, wolności i obfitości. Będziemy umieli cieszyć się klimatem bezpieczeństwa i wewnętrznego zadowolenia. Łatwiej nam będzie nawiązywać przyjaźnie, znacznie więcej niż zazwyczaj będziemy się bawić i udzielać towarzysko. Będziemy mogli być szczęśliwi nawet bez osiągania wielkich sukcesów i korzyści materialnych.

Rok ten szczególnie będzie sprzyjać artystom i twórcom, wyostrzy ich wrażliwość i rozwinie fantazję. Będzie to także rok pomyślny dla spraw dużego i mniejszego biznesu. Fortuna będzie nam sprzyjać.

Lecz wbrew tym prognozom nie w pełni wykorzystamy własne możliwości i nadarzające się oferty losu. Tak jak to jest w zwyczaju Dzika, będziemy się wahać, długo zastanawiać i zasięgać rad. Oby tylko dobrych! W każdym razie zalecana jest ostrożność w sprawach finansowych, gdyż Dzik jest zawsze smacznym kąskiem dla oszustów. Nie należy więc podejmować większych inwestycji bez gruntownego ich zbadania. Decyzje podejmowane pod wpływem chwili, impulsywne i lekkomyślne działania nie są mocną stroną Dzika i w skutkach mogą okazać się żałosne.

Dzik ma skłonność do dogadzania sobie we wszystkim, gdy nadarza się ku temu możliwość - będziemy więc narażeni na ekscesy! Osoby dbające o linię będą miały liczne pokusy i mogą przegrać wiele potyczek przy stole. Wrażliwym organem Dzika jest wątroba, a nadmiar dobrego jedzenia i słodyczy może doprowadzić do jej przeciążenia. Mimo licznych pokus starajmy się więc zachowywać umiar i rozsądek. Pamiętajmy także o tym, że dla Dzika bardzo wskazany jest kontakt z naturą i ruch na świeżym powietrzu. Dostarczy to nam zdrowia, radości i wielu wrażeń.

Będzie to ostatni rok w kończącym się cyklu, po którym od Roku Ognistego Szczura (19.II.96-6.II.97) rozpocznie się następny cykl dwunastu chińskich lat.

Najlepsze życzenia czytelnikom "Zodiaku" składa Metalowy Smok

Szczur

1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996

Bawół

1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997

Tygrys

1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Kot(Królik)

1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999

Smok

1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Wąż

1905, 1917, 1929. 1941, 1953, 1965, 1977, 1989

Koń

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990

Koza

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991

Małpa

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992

Kogut

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993

Pies

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994

Dzik

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995

Sławne osoby urodzone w roku DZIKA:

Hector Berlioz, Otto von Bismarck, Alessandro Cagliostro, Paul Cézanne, Marc Chagall, Oliver Cromwell, Alain Delon, pani du Barry, Duke Ellington, Ralph Emerson, Henry Ford, Giuseppe Garibaldi, Ernest Hemingway, Henryk VIII Angielski, Alfred Hitchcock, Louis Jouvet, Carl Gustav Jung, Charles Le Corbusier, Ignacy Loyola, Tomasz Mann, Maria Antonina, Czesław Miłosz, Prosper Mérimée, Modest Mussorgski, Edvard Munch, Blaise Pascal, Georges Pompidou, Rainer książę Monaco, Maurice Ravel, Albert Schweitzer, św. Teresa z Avili, Diego Velazquez, François Villon.Copyright 1993-1998 Stella