ZODIAK kwartalnik astrologiczny

kwartalnik astrologiczny

Sto aforyzmów Alana Leo

William Frederick Alan urodził się w Londynie w dzielnicy Westminster 7 sierpnia 1860 roku o godzinie 5:49 rano. E.F.E. Feuerstein w pracy Trutina Hermetis (w Astrologische Rundschau r. XV) oblicza horoskop Alana Leo podając następujące dane: RA 9h 41m 26s, Asc 12°26' Skorpiona, Księżyc 17°46' Wagi. Podaje też, że żona Alana Leo - Bessie Leo urodziła się 5 kwietnia 1858 r. o godzinie 6:47 (Salisbury 51°4'N, 1°48'W, RA 7h 33m 3s, Asc 16°49' Wagi, Księżyc 7°1' Koziorożca).

Alan Leo miał trudną młodość i od wczesnych lat pracował jako pomocnik sprzedawcy w sklepie warzywnym. Ponieważ wyróżniał się nieprzeciętnymi zdolnościami, już w 25 roku życia został kierownikiem filii fabryki maszyn do szycia w Manchesterze. Z powodu przepracowania zapadł na dziwną chorobę. Poznał wówczas naturalistę i astrologa dra Richardsona, który wprowadził go w arkana astrologii. W 28 roku życia powrócił do Londynu, gdzie 21 listopada 1889 roku wraz z przyjacielem F.W. Laceyem założył czasopismo astrologiczne. W sierpniu 1890 r. ukazał się pierwszy numer The Astrologer's Magazine, w którym po raz pierwszy pojawił się pseudonim: Alan Leo. Każdy prenumerator mógł otrzymać bezpłatny horoskop. Leo obliczał je, a Lacey interpretował. Po roku pismo to miało 1500 stałych prenumeratorów. Leo pracował jednocześnie w handlu i miał tak duże sukcesy, że jego firma nie mogła nadążyć z wykonywaniem zleceń. Czas wolny od pracy zawodowej poświęcał w całości astrologii, wygłaszając odczyty i wykłady oraz redagując czasopismo. Wydał Symbolikę znaków zodiakalnych Charubela i Metodę dyrekcji Greena. Założył Towarzystwo Astrologiczne w Londynie, które istnieje do dziś. W początkach lat dziewięćdziesiątych poznał swoją późniejszą małżonkę, która zgłosiła się jako klientka po horoskop i prenumeratorka jego pisma. Lacey, oddając mu do interpretacji datę urodzenia jego przyszłej żony, mimo woli wykonał zlecenie losu. Leo, widząc zgodność daty urodzenia Bessie Phillips ze swoją własną od razu zaproponował jej małżeństwo i wkrótce nastąpił ślub. Był to związek czysto platoniczny. W 1895 roku powiększył swoje pismo i zmienił tytuł na Modern Astrology. Żył niezwykle skromnie, był wegetarianinem, abstynentem, nie palił, wstawał o 6. rano, pracując z przerwami na posiłki do 9. wieczorem. Całe życie zachowywał celibat. Zmarł 30 sierpnia 1917 roku ok. godz. 10:00 w Kornwalii. Jego żona również była autorką licznych prac z zakresu astrologii.

Alan Leo ogłosił drukiem 7-tomowe dzieło, które zjednało mu przydomek "ojca astrologii współczesnej". Tomy te to: Astrology for All; Casting the Horoscope; How to Judge a Nativity; The Art of Synthesis; The Progressed Horoscope; The Key to Your Own Horoscope; Esoteric Astrology. Z jego wydawnictw najwartościowszymi są poza tym: Dictionary of Astrology; Astrologer and His Work; Everybody's Astrology; Horoscope in Detail; Key to Your Own Nativity; Astrological Essays; Horary Astrology; Mars, the War Lord; Medical Astrology; Planetary Influence; Practical Astrology; Reason Why in Astrology; Saturn, the Reaper; Symbolism and Astrology; What We Mean by Astrology; What is a Horoscope.

Alan Leo wypowiedział następującą sentencję: "Dla naszej ziemi zwierzyniec niebieski stanowi scenę, na której obrazy się bezustannie zmieniają. Z tej sceny pada silne światło na życie ludzi, odgrywających na scenie życia codziennego swe miniaturowe role. Z chwilą urodzenia każdy dostaje sposobność odegrania swej roli dobrze lub źle". Napisał również komentarz do horoskopu Jezusa Chrystusa, obliczonego przez angielskiego biskupa Butlera w 1675 roku.

Z dzieła angielskiego The Key to Your Own Nativity podajemy 100 aforyzmów, które przetłumaczył Zygmunt Stepnicki na łamach Nieba Gwiaździstego nr 7/8 z 1936 r.:

1. Symbolika astrologiczna zawiera w sobie dzieje Ziemi jako planety.

2. Ascendent odpowiada wschodowi Słońca i symbolizuje zwycięstwo materii na duchem; MC odpowiada południu i wykazuje równowagę między duchem a materią; Descendent odpowiada zachodowi Słońca i symbolizuje zwycięstwo ducha nad materią; IC wreszcie to najgłębsza tajemnica, okultny ośrodek.

3. Kardynalne znaki podają fizyczne warunki zewnętrznego życia, stałe znaki dotyczą uczuć będących w trakcie dojrzewania, zmienne wskazują ukryte siły psychiczne oraz wydarzenia minionych żywotów.

4. Podział znaków na kardynalne, stałe i zmienne reprezentuje czyn, mowę i myśl, inaczej mówiąc: ciało, duszę i ducha.

5. Sześć domów nad horyzontem (7, 8, 9, 10, 11, 12) odpowiada "stronie życiowej" wszechświata, sześć pod horyzontem (1, 2, 3, 4, 5, 6) - "stronie zjawisk".

6. Istnieje ścisły związek między znakami i domami (pierwszy dom odpowiada znakowi Barana itd.).

7. Domy odnoszą się do fizycznej i eterycznej materii, znaki do materii pragnieniowej (mentalnej).

8. Wpływ znaków jest większy od wpływu domów, przy czym pierwsze opanowują te ostatnie.

9. Domy podobne są do przezroczystych naczyń, z których każde ukształtowane jest wg swoistego wzoru; znaki stanowią treść tychże naczyń, nadając im odrębną substancję, barwę i gatunek.

10. Cztery trygony to: powietrze, woda, ogień i ziemia, czyli duch, przestrzeń, czas i materia. Trzy kwadratury to znaki kardynalne, stałe i zmienne.

11. Znaki kardynalne rządzą głową, charakterystycznym ich znamieniem jest aktywność (Baran, Rak, Waga i Koziorożec).

12. Znaki stałe rządzą sercem i wolą, a ich charakterystycznym znamieniem jest stałość (Byk, Lew, Skorpion, Wodnik).

13. Znakom zmiennym podlegają członki, płuca i wnętrzności, a ich najważniejszą cechą jest zdolność adaptacji (Bliźnięta, Panna, Łucznik, Ryby).

14. Znaki nieparzyste są pozytywne, męskie, dzienne; znaki parzyste są negatywne, żeńskie i nocne.

15. Znaki pozytywne odnoszą się do energii, czyli siły życiowej, znaki negatywne do materii, czyli strony zjawiskowej.

16. Znaki ogniste jako całość, oznaczają energię, żywotność i siłę. Baran to twórca, Lew - organizator, Łucznik - wykonawca.

17. Znaki wodne jako całość oznaczają ruchliwość i wrażliwość. Rak daje cierpliwość, Skorpion - namiętność, Ryby - uczuciowość i współczucie.

18. Znaki powietrzne jako całość oznaczają ekspansję i mentalność. Waga to kobieta, Wodnik - ojciec, Bliźnięta - dziecko.

19. Znaki ziemskie jako całość oznaczają skończoność i doskonałość. Koziorożec to praktyczny idealista, Byk - kolekcjoner, Panna - krytyk.

20. Planety w wywyższeniu wywierają czystszy i silniejszy wpływ aniżeli w innym układzie.
Copyright 1993-1998 Stella